Polits Muriel Tractament de sòls Barcelona.

Especialistes a polir mosaic hidràulic.

Vint-i-vuit anys dedicats al tractament, poliment i restauració de sòls de tot tipus.

Telèfons:  629 614 456 de 08.00 a 20.00 hores. 93 458 08 67

C/ Castanyer, 4 - 08022 Barcelona -  Contacto

                                        

Logo creat por Lorena Campillo

Pretenen donar un servei d’alta qualitat, profesional, puntual i molt personalitzat. Les relacions comercials no tenen perquè se un vedat tancat al tracte humà.

inglés      Acmosconfort    Català   INICIO

© Pulidos Muriel  2014 - Todos los derechos reservados.

Serveis i preus.

1º - Rebaix, poliment i afinat de marbre i terratzo.

2º - Abrillantat, vitrificat, cristal·litzat de marbres, terratzos, mosaic hidràulic, romà, sense utilitzar ceres. Antilliscant.

3º - Recuperació i restauració de sòls antics, paviments modernistes, polidor de mosaic hidràulic. Tractament segellat rajola hidràulica nova.

        mosaic de Nolla, sòl romà, i sobre aquest pis, disseny i col · locació de dibuixos anagrames o emblemes.

4º -  Polidors de parquet. Col · locació, reparació, restauració i polit de parquet encolat, flotant i tarimes tradicionals.

        Exclusivament tractem superfícies de fustes nobles i autèntiques. No treballem amb imitacions de fusta.

5º -  Treballar sòls de fang o Toba.

6º -  Retirar cola de moqueta suro i plàstic.

7º -  Tractament de neteja i abrillantat de sintasol, linòleum, saypolam, terres de goma.

8º -  Polidors de ciment en superfície horitzontal.

9º -  Dubtes i respostes.

Detall:

  -  El rebaix, polit i afinat.

Els Polidors de marbres i terratzos realitzen aquesta tasca quan s'acaba de col · locar , a l'efecte d'igualar les petites diferències d'altura entre les peces provocades per la col · locació , per hàbil que siga el paleta col · locador , caldrà la intervenció del mestre polidor de sòls . Aquest tipus de materials amb una cura mínima i un manteniment de cristal · litzat poden mantenir un bon aspecte trenta o quaranta anys després , si l'afinat es va acabar correctament . Aquí rau la diferència entre un polit molt ràpid o massa econòmic i una bona feina a un preu raonable . També el polidor pot intervenir , si el paviment en qüestió ha estat descuidat en el seu ús , o si va tenir un manteniment deficient , o si presenta danys per àcids o ratllades per arrossegament . Actualment es poden aconseguir en marbres i terratzos , gràcies als materials de què es disposa d'uns acabats impressionants . Per això és imprescindible que aquesta fase es faci completa passant un mínim de cinc moles , diamantades o no , però de granulometries , sobretot en el seu acabat , de grans ultra fins. Aquest concepte o tasca , tal com s'explica aquí , no és vàlid per mosaic hidràulic . Aquest requereix de maquinària especialment adaptada , sistemes específics i d'un professional amb coneixement concret , formació i experiència sobre el tema .

Preus

Preu rebaix, polit i afinat de terratzo i mármol en aquestes condicions és de 18.55 euros per m2. Cobrant un mínim de 22 m2.

2º -  L'abrillantat, vitrificat o cristal·litzat.

És un mètode d'acabat i complementari al primer per una part. De l'altra, és un sistema idoni de manteniment dels sòls de terratzo, marbre, mosaic hidràulic, també conegut com rajola hidràulica i del paviment romà. El mètode més conegut es realitza amb màquina rotativa i alumini filat. Es fan 4 fases. Una neteja o decapat previ, una base de fluorosilicat de magnesi, un segellador i s'acaba aplicant cristal · litzador antilliscant. Últimament si el sòl presenta cert desgast, però no tan accentuat com haver de rebaixar, es fa un diamantat previ. Els sòls cristal · litzats es netegen amb aigua freda, la calenta acceleraria el procés de dissolució de la sal del vitrificat. Qualsevol sabó de fregar en la seva justa mesura és apropiat. L'aplicació per part de l'usuari de ceres, s'ha de fer sempre seguint les recomanacions de cada fabricant.

Preus

20 m2   105.00 €     -    21 m2   107.10  €    -    22  m2   114.49 €     -     24 m2  123.40 €     -     26 m2  131.26 €     -     28 m2  137.26 €     -    30 m2   147.54 €     -    32 m2  153.65 €

34 m2    159.35 €    -    36 m2   175.56 €     -     38 m2   177.87 €     -     40 m2  180.82 €     -      42 m2  188.85 €    -     44 m2  193.33 €     -    46 m2   197.84 €     -    48 m2  199.63 €

50 m2    201.57 €    -    52 m2   202.61 €     -     54 m2   204.23 €     -     56 m2  207.12 €     -      58 m2  213.68 €

 A partir de 60 m2 el preu serà de 4.20 € per m2.

© Pulidos Muriel  2014- Todos los derechos reservados.

3º -  Recuperació, restauració i polit de sòls hidràulics antics i nous, romans i de Nolla, modernistes.

La ciutat de Barcelona va tenir un auge modernista a principis del segle vint . Va ser la construcció de l'Eixample la que va fer néixer i créixer a les fàbriques de mosaic hidràulic , i altres complements d'aquesta línia . Tot i que el enrajolat majoritari va ser amb rajoles hidràuliques , en menor mesura es van instal.lar també terres de Nolla normalment procedents de la zona de València on és més característic aquest tipus de material . Polits Muriel Tractament de sòls Barcelona es va especialitzar fa molts anys en els sòls antics . Hem treballat paviments en pisos senzills fins a dues cases de Gaudí . Una, la casa Vicens , al carrer de les Carolines , restaurant el sòl de la primera planta . L'altra , fent la recuperació de mosaic hidràulic de dues peces a la casa Calvet del carrer de Casp d'aquesta ciutat . Tots els treballs han tingut la seva importància i el nostre millor esforç en realitzar-la. Els sòls modernistes han patit durant molts anys la deixadesa per falta d'interès o simplement abandonament . D'uns anys ençà, i de la mà de molts arquitectes avantguardistes de Barcelona , se'ls dóna el just valor . La cultura de la conservació i restauració , així com la conscienciació del reciclatge , han fet que ara se li d'un gran valor , sobre tot al mosaic hidràulic a l'especialista polidor de mosaic hidràulic , comunament anomenats sòls hidràulics.

                                                  nolla1minusculas.jpg

 Esquerra, rajoles hidràuliques recuperades amb cent deu anys. Centro, mosaic romà creat en col · laboració amb antiga TAP Mosaic. Dreta, sòl Polit de mosaic de Nolla, restaurat amb més de cent anys.

La restauració del Mosaic hidràulic és una feina molt agraït que sempre sorprèn pel seu resultat tan positiu.

No tots els mosaics es fabricaven amb la mateixa qualitat . Tots requereixen un treball particularment específic i sistemes adaptats tant de maquinària com de formació del professional especialitzat polidor de mosaic hidràulic . Parlem d'un material molt desconegut en el seu procés de fabricació . Les rajoles antigues , després de la crisi de l'any 1929 amb prou feines es van fabricar . Actualment a Catalunya , hi ha un fabricant que recupera aquells mètodes , és Mosaics Martí . El bon fer d'aquells artesans va fer que encara ara els polidors de mosaic hidràulic puguem restaurar aquestes peces amb un resultat tan bo . Fins i tot els pisos més maltractats han permès que amb molta tenacitat , paciència i sempre amb maquinària adaptada i sistemes especialment orientats a l'efecte , es puguin recuperar i polir mosaics hidràulics . La societat en transformació fa que es combinin aquests materials amb parquets muntant catifes entre ells . Cercar llum en els habitatges modernistes , en molts casos patien en el seu origen d'aquest defecte , com augmentar la vivesa de colors a la zona horitzontal , són pràctiques habituals en l'actualitat en què aquest tipus de sòls juguen un gran paper .

Les rajoles d'aquest tipus tenen generalment una forma quadrada i grandària de vint per vint centímetres . Excepcionalment també van fabricar amb forma hexagonal i grandària similar . Tenen una base de ciment i sobre les seves capes de color que no sempre mantenen la mateixa profunditat . Altres mòltes de diferents grans , poden estar superposades . Tocant una peça desgastada generalment es pot percebre al tacte com uns colors raspen o estan més aspres que altres. Tot això ho elimina i recuperen els polidors de mosaic hidràulic especialitzats en aquest tipus de materials .

A Otranto Barcelona , Passeig de Sant Joan , 142 , es poden adquirir aquest tipus de material , procedent d'enderroc o adquirit en habitatges que el retiren , a un preu més que raonable , així com molts elements modernistes . Mantenim contacte i col · laboració amb ells i agraïm la seva tasca de promoció i expansió d'un material tan preuat com és el mosaic hidràulic .

                                        hidrSagunt.jpg                               

Esquerra Restaurat al carrer Borrell, casa de 1998. Al centre, Arrencat i recol · locat, polit i cristal · litzat en carrer Sagunt. Al centre procedent de Otranto instal · lat per Rock & Cal Pañeta. i tractat per Polits Muriel en carrer Ramón i Cajal.

 Depenent de l'estat en què es trobi i de si s'han de recol · locar o fixar peces. L'ideal és sol · licitar un pressupost, als polidors mosaic hidràulic, personalitzat referit mai als metres de l'habitatge, si no limitant-nos només a la superfície a tractar. L'important és que la dificultat que pugui comportar, es valori bé per fer un preu que sigui interessant per al client. Si és interessant per a l'usuari, ho serà també per a l'industrial.

Ver Veure més treballs i processos realitzats per Polits Muriel sobre mosaic hidràulic

© Pulidos Muriel 2014- Todos los derechos reservados.

Sobre rajoles hidràulica de nova fabricació:

Un cop instal · lada i encara indiquem un breu protocol a l'efecte, sempre han de seguir les indicacions de cada fabricant. Han de procedir els polidors de terres hidràulics a segellar i cristal · litzar. També es pot fer un acabat matisat. Cal indicar que per desgràcia hem de reparar aquest tipus de rajoles noves a causa que les han tractat professionals que no tenien formació al respecte i es tracta d'una actuació molt específica.

hidr.nuevo.1.jpg             hidrPCLAret.JPG            delSur.tratado..jpg

Esquerra Rajoles hidràuliques noves cristal · litzades per Polidor Muriel a Pineda de Mar Al centre, rajoles noves acabat Mate fabricades per Mosaic Marti A la dreta, tractament de mosaic nou en carrer Bailén.

 Protocol per instal · lar rajoles de mosaic hidràulic de nova fabricació:

1º - Comprovar que la superfície estigui completament seca

2º -  Enganxar amb morter flexible blanc.

3ª – No tacar el terra amb líquids ni trepitjar fins al complet assecat del morter.                           

4º - Un cop sec el morter de connexió, col · locar la borada. Es recomana la marca Weber. El fabricant pot indicar algun material concret.

5º - Un cop sec el material de les juntes i no observar cap resta d'humitat, es procedeix al Cristal · litzat o al sistema que indiqui el fabricant.

© Pulidos Muriel  2014- Todos los derechos reservados.

Sobre el mosaic romà.

El mosaic romà no és un enrajolat . Es compon de peces de marbre tallades artesanalment que conformen dibuixos o formes . La creació d'aquest o la seva restauració és impossible sense la tasca d'un artista sobre la matèria . Mantenim una estreta col · laboració amb qui fruit de la nostra experiència , és actualment la persona que més coneixement té sobre aquest tipus de formes . És el Sr Carlos Ballesteros de Mosaics Estel . Ell, és capaç de recompondre qualsevol figura danyada , tornant a fer cadascuna de les peces i posar-les en la seva justa posició . També pot realitzar per encàrrec un mosaic nou amb les formes i dibuixos que se sol · licitin . Aquest link al seu web no té cap ànim de lucre , forma part d'una forma d'agraïment i reconeixement al seu bon fer. Quan ens preguntem com serien aquells artesans que fa dos mil anys creaven aquestes obres d'art , trobem la resposta coneixent al Sr Ballesteros i la seva àmplia obra , que al nostre parer no és prou ni coneguda , ni reconeguda a Barcelona . Al seu costat, hem pogut comprendre com es crea una obra d'art com és el mosaic romà . Però només la seva capacitat, coneixement i tenacitat , són capaços de realitzar-la. Sense ell , no podríem restaurar ni polir el mosaic romà . Serveixin aquestes paraules com a reconeixement personal a la seva tasca , professionalitat i honradesa .

 Sobre el sòl mosaic de Nolla.

És un material d'origen Valencià. No són rajoles amb diferents dibuixos , són rajoletes porcellànics , cadascun d'un color i mides aproximadament de cinc per cinc centímetres cadascun, que es barregen amb altres triangulars . Estan compostos de diferents composicions i dureses , per tant amb diferents desgastos segons el temps . Excepcionalment n'hi ha en que a sobre d'un color , puguin tenir imprès algun petit dibuix. La seva restauració és possible , encara que no sempre . Queda sempre pendent la variant de la horitzontalitat del paviment , que en els pisos de l' eixample de Barcelona construïts a la vegada que els gratacels del centre de Manhattan , mentre allà s'utilitzaven estructures de ferro i formigó , aquí era comú la utilització de troncs de fusta el gruix en molts casos i passat el temps s'han vençut per força de gravetat i presenten formes còncaves en la seva horitzontalitat que han desfet en molts casos la subjecció de moltes d'aquestes peça , o han generat un desgast irrecuperable . Al nostre favor , tenim que molts no pateixen aquestes circumstàncies i es poden recuperar superant la seva gran duresa de manera que hem de polir el mosaic de Nolla amb diamant pur . La seva duresa és extrema i continuar amb el segellat , amb solucions que hem hagut de buscar fora del món de la poliment . Malgrat la seva dificultat , els presentem aquestes imatges de sòls de Nolla recuperats . Per fer un pressupost sol · licitin una visita al lloc i així fer una valoració exacta de possible treball a realitzar .

Diferents imatges de sòls de mosaic de Nolla restaurats per Polits Muriel

© Pulidos Muriel 2014- Todos los derechos reservados.

4º - Polidors Parquet Barcelona.

 Polidors de parquet és un artesà dedicat al tractament i instal · lació i restauració de sòls de fusta autèntica. No deixa de ser un artesà, ja que encara que disposi de maquinària a l'efecte de tallar o polir, aquest material, acaba utilitzant l'utillatge propi dels que treballen les fustes. La definició pròpia segons la real acadèmia de la llengua espanyola per al parquet, és així, com s'escriu i defineix, és la següent: Entarimado hecho con maderas finas de varios tonos, que, convenientemente ensambladas, forman dibujos geométricos”.  Si ens cenyim literalment a aquesta definició, deixaríem de banda fins i tot als encolats, ja que no van "entarimats", se subjecten a terra mitjançant cues. Nosaltres si els considerem un parquet. La mateixa paraula acabada en T, "parquet", ve de l'idioma francès, encara que per adopció i ús, la utilitzem tots els professionals. Precisament, en és opinió comuna de molts dels artesans que considerem excessiu utilitzar aquesta paraula per prefabricats amb una base de pasta de paper premsat que en superfície porten unes espècie de "fotografia" que imita en la seva imatge, fins i tot textura, a les fustes nobles , sent no més que acabats sintètics, que no poden recuperar mitjançant el polit. Nosaltres ens mantenim en l'ortodòxia en el sentit que no realitzem treballs sobre imitacions de fusta, ni tan sols ho instal · lem. Dedicant-nos exclusivament com a artesans instal · ladors i polidors de parquet.

          

Esquerra. Parquet de roure en acabat brillant. Al centre. Parquet Xatoba o Jatoba restaurat per dany d'aigua. Procés de envernissat en la seva tercera capa d'acabat.

                                             

 Fustes de primera qualitat subministrades per Parquetsil de roure i xatoba encolades. Instal · lades i tractades per Polits Muriel, formant marqueteria a les oficines d'Atlas Capital a l'edifici Elcano del Passeig de Gràcia de Barcelona. El disseny de la instal · lació és d'Helena Gadea.

© Pulidos Muriel 2014- Todos los derechos reservados.

Dividim en tres els tipus de parquet que es col · loquen habitualment:

Encolats sobre rajoles o ferm regular i anivellat. Taules massisses de fusta noble en formats de mides petits normalment col · locats en forma de dames amb mesures de deu o dotze centímetres de llarg per cinc o sis d'ample i cinc mil · límetres de gruix. També en taules de format estàndard de cinc per cinc o similar i amb un centímetre de gruix. També el gran format d'un centímetre i mig de gruix i mides d'uns quaranta centímetres de llarg per set d'ample. Aquestes fins i tot ptudes i mides ueden arribar als 50 centímetres de longitud.

Les tarimes  van clavades sobre altres travessers, trucades llistons o llates. Aquest és el parquet genuí i autèntic que es col · loca clavat sobre les bases i encadellat entre si. Les longituds i mides poden ser les que considerem ranozanles a la zona en què s'instal · len i solen tenir llargs molt superiors als encolats. La instal · lació requereix de veritables especialistes i més de protocols inexcusables d'espais de dilatació, així com de l'observació i mesurament especifica per a cada cas porcentahes d'humitat i climatologia de la zona on s'instal·len.

Els flotants  que s'instal · len sobre base d'escuma de poliestirè compostos per una base de fusta, generalment de pi de més d'un centímetre de gruix i que sobre aquesta porten la fusta noble amb diferents gruixos. Aquest tipus de material millora les seves qualitats contínuament i és possible la seva restauració a través del polit i envernissat.

          

 Procés d'instal · lació d'una tarima flotant de roure llatina amb 5 mil · límetres de gruix de fusta noble.

 Cliqueu per saber Mas sobre el parquet.

Preus

Restauració: polit, empastat i envernissat amb 3 capes de poliuretà o 5 al aigua. Per tarimes i encolats. preu per metre quadrat a 19,40 €.

Substitució parcial: un desplaçament a 23.10 €. El preu del material substituït en qüestió. El temps emprat a raó de 29,20 € / hora. Amb un mínim d'1 h.

Tintat amb nogalinas sobre fusta verge 9,00 € uros per metre quadrat.

Col · locació de parquet encolat al fil: 19,10 € metre quadrat. La col · locació en espiga o una altra de tipus artesanal es valorarà segons la dificultat que comporti el lloc. El preu de la col · locació de les tarimes es donarà en funció del tipus de col · locació requerit i la dificultat que pugui comportar la tasca, que vindrà determinada per un pressupost realitzat sempre després de la inspecció ocular del lloc.

Col · locació de sòcols a 6,36 € el metre lineal més el preu del material, que oscil · la entre els 1,60 i els 3 €, segons el material escollit.

Col · locació de flotants a 18,93 € per metre quadrat. Material no inclòs, els preus poden oscil · lar des dels 10 € fins als 30 € aproximadament per m2.

Rebaix de portes Estàndard, a 21,02 €

Rebaix portes entrada o blindades estàndard a 50 €.

El rebaix de portes especials requerirà un pressupost previ.

Altres accessoris, com platines o tapets o altres, es cobraran per hores, desplaçaments i materials.

© Pulidos Muriel  2014- Todos los derechos reservados.

5º - Tractament dels sòls de fang o toves.

         

Els sòls de fang són senzillament rajoles de fang cuit . Va ser el material habitual que es col · locava en els sòls de les masies, seu baix cost i la seva adaptabilitat estètica a l'entorn propiciar al seu moment que aquest fos el sòl per excel · lència en les cases de " pagès " , masies . Realment es col · locava a les cases més pobres , oa les zones menys nobles d'aquestes . Llavors no se'ls donava cap tractament . La superfície porosa feia que tot fos penetrant en elles , atorgant-los un color fosc . Una forma d' uniformitzar aquest color , era aplicar , no olis de llinosa , sinó les restes d'olis utilitzats en les cuines . Això proporcionava un color i certa brillantor uniforme , a més de les aromes que aquella practica podia comportar . Avui dia , en cases de nova construcció i pressupostos considerables , s'opta però per la col · locació d'aquest material tan senzill per raons estètiques i d'enquadrament amb l'entorn . Aquesta opció , comporta seu immediat tractament d'impermeabilització , o en la seva absència , si es pretén que no es taqui , els maldecaps consegüents . Qualsevol substància que cau a terra , aigua , oli , penetra en el porus , manifestant-se en forma de taca si no hi ha protecció . Fins fa poc , fins i tot actualment , hi ha professionals que procedeixen fent una neteja amb líquids abrasius o àcids com el salfumant , per després impregnar la toba amb olis , o sigui , una barbaritat , des linazas a altres olis . La crisi no canvia fàcilment la praxi de treball del nostre país , i per tal de embossar quatre euros, es procedeix de la manera més peregrina . Aquí si es pot , als clients , se'ls roba una vegada , si no passa res , els roben dues vegades i si es pot 3 . D'això , que qualsevol industrial amb un mínim d'ètica professional , quan entra en una casa per realitzar un pressupost , es trobi als clients d'ungles i escaldats per les males pràctiques de molts que es diuen professionals o industrials i que fan molt de mal a la professió

Els avenços químics però ens ofereixen solucions més pràctiques , efectives i de major qualitat . L'ideal per a aquest tipus de paviments , és una neteja amb dissolvents d'alta evaporació que fan desaparèixer els greixos de manera ràpida i ens preparen el sòl sense danyar les juntes com fan els àcids , per tractar-los amb resines impermeabilitzants de poliuretà per pedres tant en les versions de conductors en dissolvents o l'aigua . L'opció primera segella el porus , deixant-lo llest per a un acabat mat, setinat o brillant . La segona , deixa la pedra en un acabat entre mat i setinat però protegida igualment .

Recomanem per als sòls de fang , terracotes o similars els productes de Monestir , per tractar-se d' un fabricant els líquids estan àmpliament provats i utilitzats pels professionals del sector i que també tenen línies per a la utilització per part de particulars . Poden accedir al seu web a través d' aquest link : http://www.monestir.com/

6º - Retirar cola de moquetes i suro.

Quant trobem sota d'una moqueta o un suro una cua adhesiu enganxada a terra , es retira la cua de la moqueta manualment , sense màquina , amb eines apropiades . Retirar la tela resulta senzill . A sota podem trobar , tires autoadhesives , que peguen per les dues cares , també cua d' impacte o un altre tipus de cola . Un altre sistema eren les moquetes tensades . Aquestes en teoria anaven a subjectar-se a unes fustes perimetrals enganxades amb cola. Però ja fa temps que "els llestos" volaven baix i per economitzar temps , clavaven aquestes fustes amb claus a un pam de distància cadascun. Això fa que en retirar la tela i les esmentades fustes , haguem de Massillar tot el perímetre on era la moqueta . Tots els treballs s'han de pressupostar realitzant una visita al lloc , i especialment quan parlem de treure una cola del sòl . És important que qualsevol usuari en cap moment intenti retirar la cola d'una superfície amb quitacementos , decapants o productes corrorivos . D'aquesta manera , es pot danyar o complicar la recuperació de la zona afectada .

Preu retirar cola de moqueta o suro.

El preu per metre quadrat per retirar la cola és de 8 € uros.

7º -  Abrillantat de sintasol, linòleum, saypolam, terres de goma.

 El sintasol , nom pel qual coneixem a aquest tipus de paviments és un material molt resistent . Tant que comunament és utilitzat fins i tot en grans superfícies , on hi ha un trànsit de persones altíssim . Això ens dóna compte de la seva resistència i les seves qualitats . Hi ha dubte que també té el seu tractament i manteniment, que a més aconsegueixen mantenir-lo en condicions òptimes , fins i tot amb una brillantor considerable . A Muriel Tractament de sòls , mantenim una bona relació amb els millors fabricants i distribuïdors dels productes i maquinària que són l'utillatge quotidià del nostre treball . Són aquests fabricants i distribuïdors que ofereixen als professionals dels paviments la possibilitat del seu tractament . Per això podem oferir el servei que neteja i abrillantat protector de l' sintasol . La tasca consisteix a procedir a un decapatge intens , que elimini taques i restes de qualsevol producte enganxat a terra. Aquesta tasca es realitza amb una màquina rotativa i els productes específics . Per després aplicar el tractament d'abrillantat i protecció . Com és habitual , qualsevol paviment requereix d'un mínim de conservació . i si un sòl d'aquest tipus es neteja adequadament , tan sols necessitaria que li apliqués la protecció.

Preus

El preu per metre quadrat per al tractament del sintasol és de 4.81 euros. (Aquest import inclou el decapatge i neteja del sòl, i el tractament d'abrillantat del sintasol).

8º - Col·locació de ciment acolorit i protegit.

Estem treballant en desenvolupar aquesta nova tècnica que amplia les opcions d'aplicació de paviments continus a base de ciments en forma de capes igualadores acolorides altres àrids i resines de protecció. En breu ampliarem amb detall aquest nou apartat.

9º -  Dubtes més freqüents:

Els sòls, que sens dubte, són un percentatge important de la superfície d'una estada, ocupen la totalitat de la part horitzontal inferior. Ja, en l'època romana, hi va haver qui van decidir decorar i fer-los còmodes tant per al seu ús com per la seva visualització. La curiositat crea constantment interrogants i planteja qüestions que ens van fent avançar. En el tema dels paviments òbviament també tenim els nostres dubtes, aquestes són les que als professionals ens conviden al repte de saber més. En aquest apartat farem algunes d'aquestes preguntes, les més habituals que els clients ens fan. A part, rebrem amb gust les que ens puguin suggerir, incloent si és possible en aquest lloc. Amb aquesta finalitat poden dirigir-se a nosaltres a través del correu electrònic que hi ha al principi de la web. 

Com puc netejar el meu sòl de terratzo o marbre ?

Quan anem a netejar aquest tipus de sòls, és important que prèviament barra o passi l'aspirador. Hi ha el tòpic sol fer-ho amb aigua, encara que una lògica d'higiene indica que és millor utilitzar sempre algun detergent, cap en especial. L'important és la dosificació. Serà suficient aplicant un petit tap a una galleda plena d'aigua, omplint aquest el màxim possible. I només realitzar la neteja quan el sòl ho necessiti. És procedent treure la pols periòdicament, i netejar immediatament qualsevol producte o substància que caigui a terra. Mai haurem d'utilitzar àcids com el salfumant o sosa en aquest tipus de materials, a més, són productes altament perillosos en l'ús domèstic.

Com puc netejar el meu terra de parquet ?

Hi ha el tòpic que el terra de parquet no es pot netejar amb aigua, que per això anava bé fer-ho amb vinagre. Com tants altres tòpics tenia el seu sentit i la raó de quedar-se sol a tòpic. Quan envernissaven els sòls de fusta amb urea formol, l'aigua podia fer que aquest desprengués certa olor a orins i que deteriorés el vernís a llarg termini. Nosaltres no apliquem aquest vernís en cap cas per la perillositat que comporta en l'aplicació mateixa i per qüestions merament ecològiques i sanitàries. Els vernissos de poliuretà, tenen el mateix tractament a l'hora de la seva neteja que un terratzo o un marbre. Podem netejar amb qualsevol producte habitual a l'ús. Un parquet envernissat amb poliuretà, sigui aquest sobre un conductor de dissolvents o l'aigua, es pot netejar sense cap problema.

Ha caigut vinagre a terra de marbre, terratzo o mosaic. Que he de fer?

En qualsevol cas , netejar immediatament amb aigua . Tant el vinagre com algunes begudes amb àcids , poden danyar en major o menor mesura el sòl . Cal dir , que mai és un mal irreparable , encara que les casualitats fan que aquestes coses passin habitualment en els llocs més visibles . Si es tracta d'un terra de fusta , parquet , no passa absolutament res , no hi ha dany de cap tipus . Ara bé , si el nostre paviment és de marbre o terratzo , si s'escau la pressa a netejar-lo. Alguns vinagres tenen un alt grau d'acidesa i es si deixen temps fan " bé la seva tasca" . En principi , si hi ha una actuació ràpida pot ser que no passi res . El següent seria que desapareix la brillantor senzillament . Un pas més endavant podria ser que decolorase la rajola a la zona de l'impacte. I el més greu , i sempre solucionable per un professional , seria que deteriorés una mica la superfície deixant una mica rasposa al tacte i completament mat. És important indicar , que la diferència en el manteniment i tractament entre un marbre i un terratzo no existeix, ja que són els mateixos per a tots dos . Hem rebut alguna consulta preguntant sobre l'efecte d'un vòmit sobre el marbre . Com a resposta cal dir que és exactament el mateix que el descrit anteriorment en aquest apartat sobre els efectes del vinagre , o begudes amb àcids . Per tant , el seu tractament és també el mateix .

En la meva terra de terratzo, marbre o mosaic hidràulic, puc utilitzar productes per netejar les juntes?

En cap cas utilitzi productes àcids en aquest tipus de sòls. Podria danyar de manera considerable. Els productes habituals a l'ús, són adequats per a paviments ceràmics però mai si són àcids per aplicar-los en marbres o terratzos. Abans d'aplicar aquest tipus de productes, llegiu amb atenció les instruccions. I si té dubtes consulti amb un professional, o el mateix fabricant abans de aplicar-los. Qualsevol producte ha de tenir de manera visible les seves indicacions, i la legislació espanyola obliga que aquestes figurin en l'idioma corresponent.

En què consisteix rebarnizar un parquet?

No sempre es pot aprofitar aquesta opció , encara que sí consisteix en un veritable manteniment que pot prolongar la vida del nostre parquet . Quan no es pot rebarnizar ? . Doncs senzillament quan el nostre sòl de fusta ha estat tractat amb ceres d'una manera inadequada , és a dir en excés i aquestes , o bé han format una pel · lícula o han impregnat fins i tot les taules . El vernís , senzillament es s'enlairaria , fins i tot en la mateixa aplicació ja formaria cràters . Tampoc tindria molt sentit rebarnizar un parquet amb ratllades profundes que afectin les taules . Quan puc rebarnizar ? Sempre que no hagi posat ceres i les ratllades si n'hi ha , només afecten el Vernís , és a dir no tinguin profunditat . Si observem que hem perdut la brillantor, o bé en el seu dia , quan ens van fer la restauració , sol · licitem un vernís mate o setinat , i ara ha perdut tot el seu encant i el trobem molt apagat . També quan veiem que la fusta està poc coberta de vernís . Aquest és el moment , així evitarem que quedi nua i s'ennegreixi en anar netejant el terra amb aigua simplement . Si no té ratllades i el que falta és vernís , perquè anem a rebaixar , produint un desgast ? . Amb un bon reenvernissada , donarem protecció i brillantor al nostre sòl evitant menjar-nos la fusta . Al seu torn , estalviarem diners . Consultar amb un professional artesà del parquet aquesta possibilitat que és indicada pels mateixos fabricants de vernissos , líders en el sector .

Es pot col · locar parquet encolat sobre de ceràmica?

La resposta és si. Sense cap dubte. Hi ha dos sistemes molt comuns per encolar parquet sobre ceràmica. Una és amb la utilització d'unes coles especials, normalment de dos components, fabricades expressament per aquesta comesa. L'altra és més tradicional i basada en la pura lògica. Hem de tenir en compte que l'ideal per encolar un parquet a terra és que la superfície sigui rasposa. La ceràmica és tot el contrari. Llavors el que farem és passar una màquina de rebaixar terratzo amb pedres de gra nombre 30, però ho farem en sec, per evitar humitat. Així la ceràmica, passarà de ser una superfície impermeable i fina a rasposa. Aquest segon mètode aconsegueix que les taules quedin soldades a terra. Cal recordar que si utilitzarem fustes de gran format, haurem d'utilitzar cues més seques per evitar l'efecte de corbament.

Que passa si tot el que cau a terra de toba es marca?

Senzillament és que no està impermeabilitzat . És altament improbable , no impossible , que un sòl de toba quedi impermeabilitzat amb el tractament a base d'olis de llinosa . Pot ser característic d'aquest material aquest tractament , però no l'únic per al fang cuit o tobas . Quedar-nos en aquest sistema com exclusiu , seria com pensar que les coses són així perquè no pot ser d'altra manera . El terra de toba es pot tractar adequadament amb resines de poliuretà atorgant-li una impermeabilització total. A més d'aconseguir el seu color natural , després del tractament adequat , podran caure a terra des olis , en la quantitat que sigui, sense que quedi la més mínima marca i fregar amb els productes habituals . També podrà escollir el tipus d'acabat , des mat, setinat o brillant . És un tractament econòmic , definitiu i de fàcil aplicació . Els que recomanen un paviment d'aquest tipus han d'informar d'un tractament per a les tobas que no de maldecaps als seus clients . Així aquests podran escollir amb llibertat , si volen un sòl impermeabilitzat definitivament , o prefereixen que vagi adquirint el color de tot el que vagi caient , com era propi en una altra època . Tots els paviments tenen les seves característiques pròpies , i els clients el dret a conèixer-les, així com a conèixer les dels diferents tractaments sobre aquestes . El terra de toba té les seves particularitats , la seva bellesa natural i aplicacions adequats per convertir-lo en resistent i longeu .

Al parquet flotant, que marges s'han de deixar per a la dilatació?

Al parquet flotant és prudent deixar un marge d'1 centímetre, més si és de fusta, en els laminats podríem ajustar una mica més. Els sòcols ideals a l'efecte tenen 1,5 cm. de gruix. Qualsevol parquet ajustat a les seves limitis donarà problemes en qualsevol moment. La fusta és un material viu que es manifesta en les seves dilatacions a causa de les diferències de temperatura i percentatges d'humitat. A les fustes massisses també s'han de respectar distàncies de seguretat potser una mica inferiors si parlem de parquet encolat per la grandària inferior de les taules. Si fossin tarimes, s'han d'observar escrupolosament aquestes normes.

La mopa.

És un estri pràctic i útil. En si mateixa requereix també, com a eina de les seves cures.

 A tots els preus aquí ressenyats haurà aplicar-se'ls l'IVA corresponent.

© Pulidos Muriel  2014 - Tots els drets reservats.